Fiscaal voordeel

ANBI-status van Multimediale Stichting Aard

Home / Vrienden / Fiscaal voordeel

ANBI betekent – algemeen nut beogende instelling. Een culturele ANBI heeft een fiscaal nog voordeligere status dan een gewone ANBI: donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 extra belastingvoordeel, omdat vanaf 1 januari 2012 voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Facebook