Artistieke aard

Thinking, making, multimedia, performing

Home / Stichting / Artistieke aard

Golofastova over haar werkwijze

Aard gaat om de aard van de mens. Doorlopend zoek ik naar nieuwe teksten met krachtige verhalen die er toe doen, raken, verrassen en aan het denken zetten. De tot nu toe gemaakte voorstellingen zijn, ofwel bewerkingen van literaire stukken, dan wel samen met schrijvers nieuw ontwikkelde theaterteksten. Bij historische thema’s zoek ik altijd naar nieuwe perspectieven en aansluiting met het heden. Dit echter zonder de geschiedenis te verloochenen. Het draait om de actualiteit, besloten in de universele thema’s van de mens.

Het gaat me er in mijn voorstellingen niet om mijn visie op te leggen. Noch om met hapklare antwoorden en moraliserende zwaaiende “vingertjes” te komen. Ik zoek naar een gelaagde theatrale verbeelding van een tekst, die een krachtige ervaring veroorzaakt. Van daaruit creëer ik voor ieder de ruimte om eigen antwoorden te vinden. Een voorstelling zie ik dus niet als een monoloog van de maker, maar als een dialoog van de makers met de toeschouwers.

Zowel wetenschappelijke inzichten als praktijkervaring bepalen mijn visie en werkwijze als theatermaker. Ik werk vanuit het concept. Het uitgedachte concept is voor mij een fundament, waarop een voorstelling wordt gebouwd. Een doordachte en beargumenteerde wegwijzer bij het zoeken naar de juiste vorm. Het fundament krijgt dan zijn nadere invulling vanuit de inbreng van het artistieke team in de repetitie fase. Wat dat betreft ben ik een bouwvakker met het oog voor detail van een edelsmid.

Ik werk graag met autonome kunstenaars. Werken vanuit verschillende media brengt verrassende vormen, vernieuwt en verfrist de theatrale vorm. Iedere voorstelling vraagt om een unieke benadering. Een unieke benadering die zorgt voor een unieke ervaring.

Facebook