Doel

Kwaliteit, gelaagdheid en verdieping

Home / Stichting / Doel

Doel

Het streven van de stichting is van ideële aard en heeft als doel het creëren en verspreiden van artistieke uitingen, gekenmerkt door kwaliteit, gelaagdheid en verdieping.

Aard is vooral een platform voor het opzetten en uitvoeren van artistieke projecten, waarin verschillende media de bouwstenen mogen vormen.

Overtuiging

Aard is geboren vanuit de overtuiging dat kunst niet aan kwaliteit hoeft in te boeten om gewaardeerd te worden door een brede groep toeschouwers.

Wij bevinden ons thans in een cultureel tijdperk waarin de roep om verantwoording betreffende met gemeenschapsgeld gefinancierde kunstuitingen is toegenomen. De roep om meer aansluiting te vinden bij toeschouwers en meer eigen inkomsten te genereren is vanuit dat oogpunt begrijpelijk. De vraag is: langs welke weg?

In de producties van Aard gaat het in de eerste plaats om een krachtige theatrale ervaring. De gelaagdheid van de voorstelling met de mogelijkheid tot verdieping in een randprogramma biedt de keuze: blijft het bij geraakt zijn, of graaf je verder naar het hoe en waarom van een voorstelling. Het gaat om het prikkelen van de emotie en het intellect.

Toekomstvisie

Aard is niet uitsluitend bedoeld om de exclusieve producties van oprichter/maker Golofastova tot stand te brengen. Het is haar streven om tijdens de startperiode (2013) bij het opzetten/ uitvoeren van de eerste (vier geplande) producties een eigen organisatorische en financiële basis op te bouwen. Met deze basis, aangevuld met bijdragen vanuit de reguliere kunstfondsen, ontstaat de mogelijkheid voor andere kunstenaars om aan te sluiten. Kunstenaars vanuit verschillende media, die in de lijn van de Aard-gedachte denken: kwalitatief werken met krachtige verhalen, die er toe doen, raken, verrassen en aan het denken zetten.

Facebook